måndag 26 maj 2014

v.22

Detta är en kort vecka då ni är lediga torsdag och fredag. (kristihimmelfärd)

Ipads inlämningen påbörjas denna vecka, det blev uppskjutet så att ni skulle hinna skriva klart era uppgifter. Viktigt att ni har med er paddorna och laddarna!

Inlämningar av uppgifter måste ske denna vecka! SLARVA inte och riskera ett F för att ni inte lämnat in en uppgift.

På idrotten är det simvecka i simhallen. Ta med badkläder.

9A-9D sista inlämningsdag till NO (biologi) uppgiften idag måndag 26/5 23:59

LOVSKOLA sista anmälningsdag 2/6 - kontakta era mentorer.

Detta brev, om ordningsregler för de sista veckorna, har skickats hem till alla elever.Förväntningar och information
Hej!
Du får det här brevet eftersom du är förälder till elever i åk 6,7,8 och 9.
Vårterminen har varit framgångsrik för våra elever och vi ser att de arbetat hårt för att höja sina studieresultat. Många av våra elever har gjort en fantastisk utvecklingsresa under året och kan med stolthet se fram emot ett skönt sommarlov och kommande studier till hösten.
Nu går vi in i de sista veckorna på terminen och många roliga saker händer i skolan. Vi kommer att ha en del utflykter, studiebesök och turneringar men också helt vanliga lektioner för att hinna med det sista inom skolans olika ämnen.
Vi förväntar oss att alla skolans elever uppför sig på sitt allra bästa vis under dessa sista veckor så att vi tillsammans får en trevlig arbets- och studiemiljö! Vi förväntar oss att alla elever går på sina lektioner och deltar aktivt i undervisningen ända till skolavslutningsdagen som vi ska fira tillsammans på trevligt vis.
Elever som uppför sig illa under terminens sista veckor kommer att få konsekvensen att inte delta på skolavslutningen och heller inte få sitt betyg på skolavslutningsdagen utan får komma till skolan personligen och hämta betyget hos rektor tillsammans med sina föräldrar. 9or som uppför sig illa på något vis får inte heller delta på niornas avslutningsmiddag. Vi tolererar inte några former av vattenkrig eller annan skadegörelse.
Vi vet att du som förälder tycker som vi, att skolan ska vara en plats för studier, och vi vill att du informerar ditt barn om innehållet i detta brev. Vi kommer även att informera eleverna om detta på kontakttiden på måndag.
Maria Assarsson, rektor Valstaskolantisdag 20 maj 2014

V21

På tisdag har elever som satsar på C, B eller A-betyg skriftligt prov på idrotten. Läs på om muskler. Övriga har idrott som vanligt.

Fredag den här veckan kommer blivande år 7-elever på besök till Valstaskolan. Alla nior kommer att få hemuppgifter i biologi.

Vill du gå sommarskola ska du ta kontakt ned din syv eller kontaktlärare snarast. 

måndag 12 maj 2014

V.20

Denna vecka är det nationella prov i SO - historia

Tider för detta är
Torsdag 15 maj Del 1 8:20-10:50
Fredag   16 maj Del 2 8:50-11:20

Salar
9A          2108
9B          2110
9C          2112
9D+9E   2113

Det är även nationella prov i Fysik labb denna vecka
9A tisdag under MA och NO lektionerna
9B tisdag under NO lektionen
9C tid meddelas senare
9D onsdag under NO lektionen
9E tid meddelas senare

Muskelprovet i ID är framflyttat till tisdag 20 maj

Snart är det dax att sätta betygen. Elever som inte lämnat in uppgifter / uppsatser gör det snarast, vänta inte in i det sista och orsaka stress för er själva och era lärare.

9ornas ipads börjar samlas in nästa vecka v.21

De elever som är intresserade av Sommarskola ska anmäla detta senast 3 juni. Man får välja 2 ämnen. Sommarskolan är öppen mellan 16 juni - 4 juli

Spexfoto!
PÅ fredag är det dax för spexfoto.
9A            12:30
9B            13:00
9C            13:30
9D+9E      14:00

Omklädning sker efter nationella provet. Kom EJ utklädda till provet!


måndag 5 maj 2014

V 19

Denna vecka:

Nationella prov i matematik, onsdag 7/5 - Provtiden är 80 minuter sammanlagt för delprov B och C, 8.15– 9.35. Nationella prov i matematik,


Fredag 9/5 - Provtiden är 100 minuter för delprov D, 9.30-11.10

Torsdag slutar samtliga elever kl 12.00 på grund av SETT - mässan.

All idrott denna vecka är på Midgårdsvallen - ta med löpskor!!!