söndag 26 oktober 2014

Höstlov -Ändrad lokal för all lovskola -ej på Valstaskolan

HÖSTLOVSSKOLA må 27, ti 28, ons 28 oktober på CENTRALSKOLAN!

Samling i stora matsalen 8.45  eller 12.30 om eleven börjar först efter lunch.


Information om arbete på skolan under vecka 44:

Inomhusmiljöutredning Valstaskolan

Komfast via AK-Konsult Indoor Air AB en inomhusmiljöutredning på Valstaskolan. Anledningen till detta är de hälsoproblem som elever och personal drabbats av i samband med vistelse i några av skolans lokaler, lokaler som inte används de senaste veckorna.

I Oasens lokal, där flest personer haft problem med att vistas, upptäcktes omfattande mikrobiella skador (mögel) i tak- och väggkonstruktionen. På grund av spridningsrisken avbröt vi undersökningarna och kommer att återuppta dessa vecka 44 då skolan nästan är tom på människor. Under tiden kommer Oasens lokal att stängas till genom en provisorisk vägg och undertrycksventileras för att minimera risken för hälsopåverkan i övriga byggnaden.

Vi kommer även att undersöka andra utrymmen där personal och elever upplevt hälsobesvär.

Om era barn visar tecken på hosta, luftrörsbesvär, irriterade rinnande ögon eller liknande besvär, ta kontakt med vårdcentralen.

måndag 20 oktober 2014

Veckoinformation v 43

År9 skall lämna in praolappar.

Lovskola v44, glöm inte prata med ämneslärare om vad som ska göras.

Simvecka i år 7-9 - glöm inte badkläder till idrotten!

Flera elever i 7-9 har omprov på profiltid torsdag.

V44 är det höstlov!

Det är endast två sidor som är spärrade på eleviPads, två filmsidor inga andra sidor är spärrade, om sidor inte fungerar utöver de två filmsidorna är det nätvärk.

Airwatch-appen är till för att skolan ska kunna köpa och skicka ut appar till eleverna, alla elever måste ha den installerad. (Vi missade att installera den till alla nior,så kommer fixa det under fredagen)

Under denna vecka skall alla elever i 7-9 göra en enkät för kommunens räkning.

Klicka här för att göra enkäten som alla elever i år 7,8,9 ska göra senast under k-tid onsdag 22/10

måndag 13 oktober 2014

Veckoinformation 42

iPadutdelning  och föräldramöte Tisdag-Onsdag-Torsdag start klockan 18.00, kom i tid. (Se specifik inbjudan)

Lovskola i No, So, Ma, Sv, Eng -sista anmälningsdatum denna vecka.

Nästa vecka ska år nio ämna in sina praolappar.

tisdag 7 oktober 2014

Föräldramöten år 7,8,9 på gång

Nästa vecka tisdag, onsdag och torsdag kommer vi hålla föräldramöte med respektive år.

Mötet innehåller Skolinfo, utdelning av iPads och ger möjlighet till att träffa kontaktlärare en liten stund. Läs informationen för respektive år.

Notera: För att elev ska få ut iPad krävs närvaro av vårdnadshavare och elev. 

måndag 6 oktober 2014

Veckoinformation v 41

Onsdag -friluftsdag och No-dag.

År 8 och 9 har orientering med start vid Embarsboda. Klicka här för eget infobrev om orienteringen

För dem i år nio som är osäkra på vägen möter Danuta och Micke L upp vid skolans huvudentré kl 9.15 och promenerar till starten vid Embarsboda. För de i år åtta som är osäkra på vägen möts de upp av Helena W vid skolans huvudentré klockan 11.45.

För år sju behöver ingen oro finnas då alla i år sju börjar kl 10.00 med sina mentorer i deras hemklassrum.

Glöm ej! Vecka 43 ska år nio lämna in praolappar! Glöm ej!

Lovskola vecka 44 27-29 Oktober - ett riktigt bra tillfälle att försöka ta igen det som eventuellt har missats. Lovskolan hålls på Valstaskolan och ges i ämnena: Matematik, Engelska, Svenska, NO och SO. Har du hamnat efter ta tillfället i akt och prata med din ämneslärare.


Om orientering: