måndag 16 februari 2015

V:8 Veckoinformation

Onsdag vinterdag för år 8 åttans elever läser enligt eget program hela dagen (se längre ned på sidan), övriga klasser har lektioner som vanligt.


Nästa vecka sportlov, glöm inte lovskolan på centralskolan och simskolan för dem som anmält sig.

måndag 9 februari 2015

Veckoinformation v7

Friluftsdag år 8, onsdag V8 -Vinterdag utomhus, idh+åttans lärare följer med.


År 7: matematikprov och fysikprov nästa vecka.

År 8: Strukturbild ska lämnas in denna vecka.

År 8a: engelskaprov tisdag.

År 9: matematikprov -geometri.

År 9a/9b engelskaprov -torsdag. 


Extra ämnesprofiler so,no,ma, eng, sva, simskola på högstadiet är inställda nu på torsdag.


Isvak v11 för år 9.

måndag 2 februari 2015

Viktig information om vikarier för elever och föräldrar

Vi har ett omfattande vikariesystem på skolan för att undvika inställda lektioner. Systemet fungerar mycket bra och det är ett ytterst fåtal lektioner som ställts in denna termin. 

Det är oerhört viktigt för elever att respektera vikariesystemet och dem som vikarierar. Målet är att vi inte ska ställa in lektioner, ibland så undervisar vikarien sitt egna ämne istället för det som står på schemat för att det ska fungera på bästa sätt -det är inte diskuterbart.

Veckoinformation V6

Alla nior: Gymnasievalen ska snart in och det är viktigt att alla har en kod som fungerar. har du tappat bort din kod, gå genast till Derya för en ny!


Alla elever: Flera elever har fortfarande inte lämnat in skåpskontrakt. Ta hem, se till att du själv och vårdnadshavare skrivit på, ta tillbaka till din kontaktlärare!


Glöm inte att lämna in papper om lovskola! Tala med dina ämneslärare i ämnen du riskerar att bli underkänd i och sök lovskola innan tisdag 10/2


På fredag kommer en delegation från Norge för att se skolans arbete med ITunesU och iPads. De kommer besöka några lektioner.