söndag 18 oktober 2015

Veckoinformation v43

År 9 är på prao hela veckan. Under tisdagen får skolan besök från Gävle kommun som vill se hur vi arbetar med iPads i undervisningen.

Hela v44 är det höstlov, kommunen erbjuder lovskola i kärnämnena samt simskola.

Om iPadrutiner och dokument: http://valstaappen.weebly.com/rutiner-och-dokument.html

Simvecka hela veckan!

Bildanalys 7c + alla 8or och 9or.

onsdag 14 oktober 2015

måndag 12 oktober 2015

Lovskola

Är du vårdnadshavare till en elev i åk 6,7,8 eller 9 i någon av Sigtuna kommuns grundskolor? Då kan du anmäla ditt barn till lovskola under höstlovet. Du kan ta initiativ till att ditt barn anmäler sig till extra studier i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik måndagen den 26 oktober till onsdagen den 28 oktober (tre dagar).

Elever i årskurs 6 och 7 får studera ett ämne och elever i åk 8 och 9 får studera två ämnen. Ditt barn kan även få lära sig simma i fem dagar måndagen den 26 oktober till fredagen den 30 oktober. Kursen är för elever som inte kan simma. Elever i åk 6 och 9 prioriteras.

Så här gör du: Ladda ner eller skriv ut anmälningsblanketten för förälder.
Länk till sida för blankett


 Prata noga med ditt barn om att du vill delta. Ta kontakt med ditt barns ämneslärare i ämnet eller mentor och skicka läraren din ifyllda blankett. Därefter är det läraren som anmäler ditt barn. Det är enbart skolans lärare som ska ta emot anmälningsblanketten. Sista dagen som elevens lärare måste ha vårdnadshavares anmälan är tisdagen den 12 oktober. Anmälan är obligatorisk och du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn är på plats.

tisdag 6 oktober 2015

Vecka v42

iPadutdelning

Måndag 12/10 År9 + FBK 7-9 klockan 17.30-19.00. 
Tisdag 13/10 År 8 17.30-19.00

Onsdag 14/10 År 7 klockan 18.15-19.45.

Vårdnadshavare och elev måste närvara, kan man inte komma loss med så kort framförhållning från oss så kommer vi ha något extratillfälle senare. Vi startar på utsatta tider.