måndag 22 februari 2016

Vecka 8 och information om prao för år 8

Vecka 9 är det sportlov, vi har lovskola på Valstaskolan för dem som anmält sig.


Information om Prao v. 15 för åk8 elever på ValstaskolanSkolan har till uppgift att förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv. En del i denna förberedelse är att eleverna i grundskolan får en egen upplevelse av arbetslivet genom Praktisk arbetslivsorientering (Prao). Eleverna får förbereda sin Prao i skolan med olika frågor/uppgifter som de tar med till arbetsplatsen.


Eleverna får möjlighet att följa verksamheten på en arbetsplats under en vecka. Skolan erbjuder ett antal platser, men eleverna får också möjlighet att själva ordna en praktikplats. Ansvarig på skolan och förälder måste dock godkänna platsen, det ska bl a finnas en handledare som tar hand om eleven. Elever som ordnar egen plats tränar inför att söka jobb och kan också få tillgång till platser som inte finns inom skolans utbud.

Prao är en del i skolans arbete med studie- och yrkesorientering.


Under Prao-tiden ska eleven

* passa överenskomna tider.
* utföra tilldelade arbetsuppgifter.
* följa arbetsplatsens regler och säkerhetsföreskrifter.
* följa arbetsplatsens tider, inte skolans.
* visa intresse för arbetsplatsen och uppträda trevligt.Övrigt

För Prao-elever brukar vi följa Arbetsmiljöverkets rekommendationer.
När det gäller tider följer vi vanligen reglerna för sommarjobb 13-15 år.
Eleverna ska inte få lön eller ersättning från arbetsplatsen för sin praktik.
Elevens vanliga skolförsäkring gäller även Prao, ev tillbud ska genast anmälas till skolan och försäkringsbolaget.


Lunch
Alla elever som har prao inom kommunen äter på närmsta skola eller tar med sig matlåda frånValstaskolan.

Vid ev sjukdom ska förälder sjukanmäla både till skolan och arbetsplatsen.

Ovanstående regler är till för att Prao:n ska fungera och vara trevlig för både elev och arbetsplats. Om en elev missköter det förtroende som företaget visar genom att ta emot elever, så kommer Prao:n att avbrytas och eleven får undervisning i skolan.

Om det är något som inte fungerar med elevens Prao, bör eleven försöka prata med sin handledare på företaget. Om det inte lyckas, är eleven välkommen att höra av sig till skolan.


Lycka till med din Prao!

Derya Tamimi, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 073-666 34 78


torsdag 4 februari 2016

Om appen Periscope för föräldrar


Information om appen Periscope

Periscope är en social app som har blivit väldigt populär. Med appen kan man livesända från en mobiltelefon, ljud och video, öppet på internet. De som följer sändningen kan kommentera och ”gilla" sändningen. Det öppnar upp många intressanta möjligheter, till exempel att livesända en föreläsning eller en konsert. Tyvärr används den ibland även på ett negativt sätt. Unga killar och tjejer uppmuntras via appen att göra olämpliga saker. Det kan t ex vara av sexuell natur, skadegörelse eller att provocera andra och filma det.
Det är viktigt att tänka på att när man använder appen så har man ingen kontroll över vilka som ser sändningarna eller hur de används och sprids.

Att använda appen utan tillstånd på skolan är inte tillåtet om appen används i samband med lektion sker det i överenskommelse med lärare.

Ett problem som kan uppstå om man använder appen på en skola är att elever, vårdnadshavare, lärare eller andra som befinner sig på skolans område, som inte godkänt medverkan eller inte ens är medvetna om att de är med, hamnar i videosändningar på internet. Det har även förekommit på skolor att elever via appen uppmuntrar/uppmuntras att förstöra lektioner eller utföra skadegörelse.

Viktigt att vuxna pratar om sociala medier och användande av Internet hemma. Skapa ett konto på Periscope och/eller andra sociala medier barnen använder t ex Instagram och utforska själv. Samtala med era barn om internet och sociala medier. Vilka regler har ni för internetanvändning? Vilka risker finns med internet? Vad är ok på internet? Vem är vem på internet? Vad händer med saker man delar på internet?
Kom ihåg: Vi kan inte skydda barnen från verkligheten, vi måste skydda dem i verkligheten. Vidare läsning om 

Periscope i länken:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/destruktiva-trender-bland-unga-pa-periscope