Info iPads 1till1

Sedan läsåret 2013/2014 är Valstaskolan en 1till1 - skola med iPads. Det innebär att varje elev har tillgång till en iPad som verktyg i undervisningen.

Valstaskolan har även sedan våren 2014 ett samarbete med Apple, ett samarbete där Apple bidrar med fortbildning och utbildning. Apple har bidragit med föreläsare från England och Holland till Valstaskolan. En viktig del i arbetet med iPads är med hjälp av appen iTunesU - i iTunesU finns många planeringar färdiga för eleverna att hämta. I planeringarna finns uppgifter, mål, inspelade genomgångar för att alla elever ska både kunna förbereda sig inför lektionerna och repetera efter en lektion om så behövs. En annan fördel med iTunesU är också att eleverna alltid kan komma åt skolmaterialet.

I det framgångsrika arbetet med iPad som verktyg i klassrummet har Valstaskolan fått två ADE´r Apple distinguished educators i form av Mikael Larsson och Henrik Carlsson. Valstaskolan är den enda skolan i hela Sverige som har två pedagoger med denna titel.

Läs mer på hemsidan valstaappen

Under höstterminen 2015 kommer iPads börja delas ut till elever under september i samband med föräldramöten.
Detta gäller

Vid skador och stöld fyller elev i skadeanmälan eller stöldanmälan, denna måste vårdnadshavare och kontaktlärare skriva under.  

Stöld: 
 • Alla stölder är polisärende och stöld ska anmälas till polisen. 
 • Sker en stöld under skoltid i skolan gör skolans huvudman polisanmälan.  
 • Sker stöld utanför skolan och utanför skoltid gör vårdnadshavare polisanmälan. 
 • När iPad inte används ska den vara inlåst eller under uppsyn. Tänk på att ha bra lås till elevskåp. Ersättning kan utkrävas om iPad inte har varit under uppsyn eller att den inte varit i ett låst skåp.    
Skada 
 • Alla skador är försäkringsärenden där försäkringsbolaget gör ett utlåtande. 
 • De skal som Valstaskolan tillhandahåller ska vara på iPad hela tiden för att försäkring ska gälla. Skalen får ej tas bort eller bytas ut. 
 • De skal som Valstaskolan tillhandahåller med under läsåret 2014/2015 är mycket kraftfulla.  
 • Huvudman beslutar om ersättning utifrån skadeanmälan och försäkringsbolagets utlåtande. 
 • Självrisk är 1000kr 
Fel användning 
 • iPad är ett skolverktyg och ska användas i skolarbetet, Valstaskolan använder tex iTunesU för ge elever digitala planeringar. 
 • Under lektionstid används enbart det material som hör till undervisningen.  
 • Användning av Spel, appar och webbsidor som inte tillhör undervisningen är förbjuden. 
 • Sigtuna kommuns allmänna regler kring användning av nätverk gäller, allt användande av pornografiskt-, våldsamt-, oetiskt-, rasistiskt och kränkande- material är strängeligen förbjudet. Detta är förbjudet på hela skolan, både under raster och lektioner. 
 • Fotografering utan tillåtelse är förbjudet. 
Konsekvenser 
 • Vid felaktigt användande av iPad i form av webbsidor, appar och spel tas alla appar som inte skolan givit ut bort och elevens Appstore spärras under en tid. Sker det igen blir det en länge avstängning av Appstore, kvarstår problemet spärras iPad och elev kan förlora rätten till att disponera iPad hemma. * 


* Se konsekvenstrappa iPad på Valstaportalen. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar